Każde przedsiębiorstwo czy instytucja potrzebuje dziś usług prawnika. Wielkie przedsiębiorstwa bardzo często zatrudniają prawnika a nawet kilku na etacie, inne ściśle współpracują z wybraną, również w przetargach, kancelarią prawną. Mniejsze podmioty korzystają z usług prawnych okazjonalnie, ale jest to najczęściej jedna wybrana kancelaria albo wytypowany prawnik. 

Na czym polega współpraca przedsiębiorstwa z kancelarią prawną?

Opieka prawna nad przedsiębiorstwem, sprawowana przez kancelarią prawną charakteryzuje się zróżnicowanym zakresem. Prawnik zwykle towarzyszy danej organizacji od samego początku, czyli od założenia działalności, jej prowadzenia a często do zamknięcia a nawet ogłoszenia upadłości. Aby współpraca z kancelarią prawną zadowoliła obie strony warto, wytypować taką, która ma doświadczenie w prowadzeniu spraw gospodarczych lub w przypadku instytucji spraw związanych z funduszami publicznymi.

Kancelaria prawna związana z daną organizacją powinna znać wszelkie przepisy prawa związane z działalnością gospodarczą podmiotów o różnym statusie prawnym. Ich pomoc jest nieodzowna już przy zakładaniu firmy w postaci choćby spółki. Ale prawnik przyda się również przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, pomaga w optymalizacji podatkowej, odzyskiwaniu długów, zawiązywaniu kontraktów, a nawet współpracy z bankami. 

Przeczytaj jeszcze: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-upadlosciowe-restrukturyzacyjne/

Audyt prawny w przedsiębiorstwie

Analiza działalności firmy czyli audyt prawny to jedno z niezwykle skutecznych narzędzi oferowanych przez kancelarie prawne. Audyt pomaga odkryć wszelkie nieprawidłowości w firmie i skutecznie je naprawić. Tego rodzaju usługa jest również pomocna, gdy przedsiębiorca planuje przejęcie lub zakup innej firmy. Analiza stanu formalno-prawnego pomoże w zweryfikowaniu warunków połączenia obu firm. 

Ważną sferą działalności prawnika dla przedsiębiorstwa jest tworzenie umów z kontrahentami, zleceniobiorcami i wykonawcami. Tego rodzaju umowy nie tylko gwarantują najlepszy poziom realizacji, ale chronią interesy organizacji. 

Ile kosztuje obsługa prawna przedsiębiorstwa?

Wycena pracy kancelarii prawnej na rzecz przedsiębiorcy czy instytucji zależy od wielu czynników, zakresu działania, lokalizacji, unikatowości działania. Kancelaria prawna może umówić się z przedsiębiorcą na co najmniej trzy sposoby wynagrodzenia:

  • uśredniony koszt każdorazowej porady, zaczyna się od 100 – 300 zł
  • uśredniony koszt każdej godziny spędzonej nad sprawą, od 200 – 500zł
  • ryczał miesięczny

Ryczałt miesięczny zależy od ilości spraw i godzin, jakie dana organizacja powierza prawnikowi.

Koniecznie doczytaj: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/obsluga-inwestycji-deweloperskich/